De Nieuwpoort is een humanistisch woon- en zorgcentrum

Wat is de Nieuwpoort

De Nieuwpoort is een humanistisch woon- en zorgcentrum. De Nieuwpoort beschikt over schitterende één- en tweekamer appartementen. Het centrum wordt gekenmerkt door een moderne uitstraling waarin openheid, licht en warme kleuren de toon zetten.

De hoofdingangDe Nieuwpoort biedt zorg en dienstverlening aan ouderen, die in De Nieuwpoort wonen, biedt ook zorg en dienstverlening aan wijkbewoners.

Samen met andere partijen werkt de Nieuwpoort aan een "zorgvriendelijke wijk" Alkmaar Zuid.

"Goede Buur" is het initiatief dat daar vorm aan geeft. Omdat ouderen langer thuis blijven wonen, maakt De Nieuwpoort dit mogelijk door het geven van zowel met advies over informele zorg (diensten door vrijwilligers) als het bieden van zorg en dienstverlening (door professionals). De eigen kracht en keuzes van mensen staan centraal in "Goede Buur"

Er werken ongeveer 160 medewerkers, die dagelijks klaar staan voor 162 bewoners en buurtbewoners. Maar ook de vrijwilligers van De Nieuwpoort spelen een belangrijke rol bij het vorm geven aan de sfeer in huis.

Een stukje geschiedenis

Woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort is in 1967 opgericht op initiatief van een aantal humanistische organisaties. In 2001 is het huis ingrijpend gerenoveerd en deels nieuw gebouwd om te voldoen aan de hedendaagse woonwensen en de eisen van de tijd. De appartementen zijn vergroot, het sanitair is vervangen en het hele gebouw heeft een nieuwe, frisse aanblik gekregen. In 2008 is een nieuwe vleugel aangebouwd.

Samenwerking

Met het nabijgelegen verzorgingshuis De Kooimeer werkt De Nieuwpoort samen in het verband dat NiKo heet (de eerste 2 letters van Nieuwpoort en Kooimeer). In NiKo zijn gezamenlijke onderdelen van de bedrijfsvoering samengevoegd: het bestuur, de zorgbemiddeling en cliëntenadministratie, personeelszaken en opleidingen, de financiële afdeling, inkoop, ICT en kwaliteit zijn ondergebracht in NiKo. Daarnaast staat de identiteit van beide huizen centraal. De Kooimeer met een katholieke signatuur en De Nieuwpoort met een humanistische signatuur kunnen keuzes maken die verschillen om de eigenheid en identiteit vorm te geven.

Vanuit de visie van De Nieuwpoort volgt, dat zoveel mogelijk zorg op maat geleverd wordt. Daar waar De Nieuwpoort zelf niet (geheel) in een zorgvraag kan voorzien wordt gezocht naar samenwerking met collega aanbieders.

De Nieuwpoort vindt het belangrijk een actieve bijdrage te leveren aan de opleiding en van nieuwe beroepsbeoefenaren en bijscholing van onze medewerkers. Samen met het Horizon college is er een zogenaamde leerafdeling.

Daarnaast vindt De Nieuwpoort het belangrijk samen te werken met organisaties, die zich, evenals De Nieuwpoort, door het humanisme laten inspireren, om op deze wijze de signatuur meer inhoud en verdieping te geven.

Stichting NiKo

Stichting NiKo werd opgericht in 2012 en wordt gevormd door een samenwerking tussen het humanistische Woon- en Zorgcentrum De Nieuwpoort en het Rooms-Katholieke  Zorgcentrum De Kooimeer. De Nieuwpoort en De Kooimeer bieden zorg en dienstverlening aan de bewoners in beide centra en de nabijgelegen aanleunwoningen. Daarnaast bieden zij zorg en dienstverlening aan de bewoners in de wijk Alkmaar Zuid.

Verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering van beide Zorgcentra zijn in Stichting NiKo samengevoegd. Zo zijn het bestuur, de cliëntenadministratie en Zorgbemiddeling, personeelszaken en opleidingen, de financiële afdeling, inkoop, facilitair, ICT en kwaliteit bij Stichting NiKo ondergebracht. Belangrijke uitgangspunten in deze samenwerking zijn het behoud van de kleinschaligheid en identiteit van De Nieuwpoort en De Kooimeer. Het behoud/verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening vallen eveneens onder deze punten en daarnaast wilden de Zorgcentra, middels deze samenwerking, kosten drukken. Om dit te bereiken zijn er verschillende initiatieven ondernomen waaronder ‘NiKo, Goede Buur’.

Lees hier meer over op de website van Stichting NiKo.

Onze samenwerkingspartners:
GGZ NHN
Zorgcirkel
Wonenplus Alkmaar
Stichting Geriant
Huisartsenpraktijk Noordhof
Starlet
De Wering
Humanitas
Het Horizoncollege
De Roze Loper
Woningcorporatie "Van Alckmaer voor wonen"
Productiekeuken koelverse maaltijden "KV Catering"
Gemeente Alkmaar
Zorgkantoor VGZ